NATYRA

Mirdita, virgjëresha malore me bukuri të rralla

Mirdita, një nga krahinat më të virgjëra dhe më të bukura në Shqipëri, me pasuri të gjithanshme mbi e nëntokësore, me burime dhe klimë malore të lakmueshme, me florë e faunë të pasur, fton e pret miq, siç di të presë ajo. Autostrada Durrës-Morinë, rreth 70 km të së cilës përshkojnë mes për mes territorin e Mirditës, është edhe një shans që krijon mundësi për shfrytëzimin e resurseve turistike malore që ka Mirdita. Gjithashtu veprat e shumta të artit, i japin bukuri të rrallë gjithë luginës së Fanit të Vogël që e përshkon….

Prill 27, 2018 / by / in