Mirdita Turistike eshte nje sipermarrje private dhe duke qene e tille nje pjese te sherbimeve te saj jane me pagese, sic jane publikimet, foto dhe videot. Po ashtu eshte i ndaluar kopjimi i materialeve te publikuara ne faqen tone, duke qene se ato i nenshtrohen te drejtes se autorit.

Ne webfaqe nuk publikohet asnje njoftim apo vendondhje e pa verfikuar si dhe asnje sherbim qe nuk posen dokumentacionin per ushtrimin e sherbimit apo aktivitetit si dhe certifikimin nga institucionet perkatese.

Per me shume informacion na kontaktoni ne:

Cel: +355 67 20 15 713

E-mail: [email protected]